C# là gì?

3/6/2023 3:59:51 PM C Sharp 1127

Sơ lược về C#

C# (đọc là “C thăng” hay “C sharp” (“xi-sáp”)) là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft.

C# ra đời năm 2000, được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg – kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, . . .

Được xây dựng dựa trên nền tảng của 2 ngôn ngữ lập trình mạnh nhất đó là C++ và Java. Do đó C# được miêu tả là ngôn ngữ có sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

C# với sự hỗ trợ mạnh mẽ của .NET Framework giúp cho việc tạo một ứng dụng Windows Forms hay WPF (Windows Presentation Foundation), . . . trở nên rất dễ dàng.

C# là gì?

Những đặc trưng của ngôn ngữ C#

Ngôn ngữ lập trình C# có những đặc trưng cơ bản sau:

 • Là một ngôn ngữ thuần hướng đối tượng (hướng đối tượng là gì sẽ được trình bày trong bài CLASS TRONG C#)
 • Là ngôn ngữ khá đơn giản, chỉ có khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được dựng sẵn.
 • Cung cấp những đặc tính hướng thành phần (component-oriented) như là Property, Event (sẽ được trình bày trong bài CLASS TRONG C# và bài EVENT TRONG C#)
 • C# không khuyến khích sử dụng con trỏ như trong C++ nhưng nếu bạn thực sự muốn sử dụng thì phải đánh dấu đây là mã không an toàn (unsafe).
 • C# có bộ Garbage Collector sẽ tự động thu gom vùng nhớ khi không còn sử dụng nữa.
 • C# đã loại bỏ đa kế thừa trong C++ mà thay vào đó C# sẽ hỗ trợ thực thi giao diện interface (sẽ được trình bày trong bài INTERFACE TRONG C# và bài TÍNH KẾ THỪA TRONG C#).

Một số ưu điểm nổi bật của C#:

 • Gần gũi với các ngôn ngữ lập trình thông dụng (C++, Java, Pascal).
 • Xây dựng dựa trên nền tảng của các ngôn ngữ lập trình mạnh nên thừa hưởng những ưu điểm của những ngôn ngữ đó.
 • Cải tiến các khuyết điểm của C/C++ như con trỏ, các hiệu ứng phụ, . . .
 • Dễ tiếp cận, dễ phát triển.
 • Được sự chống lưng của .NET Framework.

Đi kèm với những điểm mạnh trên thì C# cũng có những nhược điểm:

 • Nhược điểm lớn nhất của C# là chỉ chạy trên nền Windows và có cài .NET Framework.
 • Thao tác đối với phần cứng yếu hơn so với ngôn ngữ khác. Hầu hết phải dựa vào windows.

Tại sao lại lựa chọn ngôn ngữ C#?

Chúng ta lựa chọn C# để tìm hiểu là vì:

 • C# là một ngôn ngữ đơn giản.
 • C# là một ngôn ngữ hiện đại.
 • C# là một ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo.
 • C# là một ngôn ngữ ít từ khóa.
 • C# là một ngôn ngữ phổ biến.
 • C# mang sức mạnh của nhiều ngôn ngữ (C++, Java, . . .)

Mỗi ngôn ngữ sẽ có một thế mạnh phát triển riêng. Nhưng C# đang chứng minh cho thế giới thấy nó có khả năng thay thế một số ngôn ngữ khác và trở mạnh ngôn ngữ đa năng.

Ứng dụng của C#

 • Phát triển web backend (ASP.NET MVC, ASP.NET core, Web API,Graph API,gPRC, Blazor sevver,Uno platform, Mono)
 • Phát triển web front end (Blazor WebAssembly,Uno platform)
 • Phát triển desktop app (Winform, WPF, UWP,WinUI, Mono, Uno, MAUI,Blazor desktop...)
 • Phát triển game 2D, 3D đa nền tảng (Game engine:Unity, Monogame, Godot, Stride, CryEngine, Flax Engine, Evergine, NeoAxis, XNA ..)
 • Phát triển thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường(AR), thực tế hỗn hợp (MR) (HoloLens,Unity,CryEngine, Oculus quest..)
 • Phát triển ứng dụng đồ họa 2D,3D đa nền tảng (2D: SkiaSharp, ImageSharp...; 3D: OpenTK, SharpDX, SharpVulkan, Vulkan.NET, Veldrid, Silk.NET, Helix Toolkit, Aspose..)
 • Phát triển mobile app, IOS native, Android native (Xamarin,MAUI,Uno platform)
 • Phát triển đám mây (Azure,AWS,Google Cloud...)
 • Học máy và trí tuệ nhân tạo (ML.Net, TensorFlow, csiSharp..)
 • Data science, bigdata (csiSharp, Apache Spark)
 • Blockchain (NEO, Stratis)
 • Microservices and containers
 • Internet of thing (IoT,5G)
 • Hệ thống nhúng (Raspberry pi, PLC)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Nguồn: Wikipedia, HowkTeam

Tags: C#, C Sharp, C# là gì?
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp