Ứng Dụng Mobile Nhà Máy

Song song với hệ thống Website các ứng dụng Mobile giúp người quản trị theo dõi từ xa các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình, để luôn bám sát tình hình sản xuất.


Ứng Dụng Mobile Nhà Máy


Song song với sự thuận tiện của các Website trong việc quản lý và theo dõi dữ liệu sản xuất. Các ứng dụng mobile quản lý dữ liệu sản xuất cũng là 1 lựa chọn không tồi để theo dõi hoạt động sản xuất từ xa khi bạn không trực tiếp có mặt tại nhà máy của mình.

Chúng tôi cũng đã phát triển 1 số hệ thống theo dõi bao gồm:

  1. Cảnh báo sự cố qua ứng dụng mobile.
  2. Theo dõi sản lượng sản xuất qua ứng dụng mobile.
  3. Điều khiển thiết bị bằng ứng dụng mobile.


Tags: Ứng dụng mobile, Dữ liệu sản xuất, biểu đồ, theo dõi từ xa
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp