Website Nhà Máy

Hệ thống Website trong nhà máy được sử dụng để quản trị, theo dõi, cập nhật các dữ liệu sản xuất một cách trực quan và khái quát nhất liên tục theo thời gian thực.


Website Nhà Máy


Ngoài các hệ thống phần mềm được cài đặt tại các máy sản xuất, chúng tôi còn phát triển các hệ thống Website. Website sẽ giúp bạn dễ dàng truy cập để quản lý và theo dõi hệ thống sản xuất ở mọi nơi trong nhà máy một cách thuận tiện nhất.

Chúng tôi đã phát triển nhiều hệ thống website trong các nhà máy bao gồm 1 số hệ thống phổ biến như:

  1. Các website nhập xuất dữ liệu sản xuất.
  2. Các website quản lý dữ liệu sản xuất tự động.
  3. Các website theo dõi sản lượng sản xuất thể hiện bằng các biểu đồ trực quan theo thời gian.
  4. Các website về truy xuất nguồn gốc dữ liệu sản xuất.
  5. Các website về thống kê, báo cáo dữ liệu sản xuất.
  6. Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi các máy móc sản xuất đang hoạt động trên website.


Tags: Website, Nhà máy, dữ liệu, sản xuất, PLC
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp