Dự án biểu đồ kiểm soát quy trình thống kê (SPC).

SPC là cách thức các doanh nghiệp sử dụng thống kê để thu thập, phân loại và xử lý thông tin dữ liệu. Dữ liệu thu được trong quá trình trên sẽ phản ánh được khả năng hoạt động vận hành ủa một dây chuyền sản xuất hay của một nhà máy. Từ những dữ liệu trên, doanh nghiệp có thể nắm được thực trạng, xu hướng, tính biến động của quá trình sản xuất và cuối cùng là vạch ra những hướng đi mới để cải tiến bộ máy sản xuất của doanh nghiệp tốt hơn.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Định nghĩa, cấu hình các thông số đầu vào của các biểu đồ SPC (Xbar-R chart, Xbar-S Chart, IMR Chart, P Chart)
  2. Thu thập dữ liệu tạo thành các điểm để vẽ biểu đồ dựa vào cấu hình đã định nghĩa.
  3. Vẽ biểu đồ SPC.
  4. Tìm kiếm biểu đồ theo thời gian, báo cáo dữ liệu biểu đồ.
  5. So sánh các biểu đồ giữa các máy, công đoạn, line sản xuất.


Dự án biểu đồ kiểm soát quy trình thống kê  (SPC)


Các chương trình vận hành:

  1. Hệ thống Website input dữ liệu đầu vào: Cấu hình, định nghĩa biểu đồ
  2. Hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu biểu đồ
  3. Website vẽ biểu đồ, thống kê tìm kiếm, so sánh biểu đồ.
  4. Hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.Tags: Biểu đồ kiểm soát, thống kê, SPC
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp