Dự án hệ thống MES cho nhà máy sản xuất linh kiện điện tử

Hệ thống MES (Manufacturing Execution System) là một hệ thống quản lý sản xuất tích hợp tận dụng công nghệ để gia tăng tối đa hiệu quả vận hành của nhà máy. Hệ thống quản lý sản xuất MES tập trung vào giám sát khu vực sản xuất, theo dõi lịch sử và quản lý chất lượng sản phẩm theo thời gian thực.


Nhiệm vụ của hệ thống:

 1. Thiết lập lịch trình sản xuất: theo yêu cầu của bản kế hoạch sản xuất
 2. Quản trị hoạt động sản xuất theo thời gian thực: thu thập và cập nhật toàn bộ dữ liệu của quá trình sản xuất theo thời gian thực. Thông qua việc kết nối với nền tảng IoT cho phép hệ thống quản lý dữ liệu về thời gian dừng máy, thời gian hoạt động của máy, số lượng sản xuất, sản lượng sản xuất. 
 3. Quản lý chất lượng: cho phép người dùng khai báo các tiêu chuẩn về chất lượng đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm; xây dựng quy trình lấy mẫu và đánh giá kết quả kiểm thử và có các hoạt động điều chỉnh đối với từng bậc kết quả. Quy trình lấy mẫu có thể được thực hiện ở bất kỳ khâu nào trong hoạt động sản xuất. Các thông tin về chất lượng được lưu trữ trên phần mềm để phục vụ cho việc lập báo cáo chất lượng hoặc truy xuất thông tin về lô hàng khi cần.  
 4.  Quản lý truy xuất nguồn gốc: Quản lý thông tin link kiện bằng mã QRCode. Khi cần truy xuất nguồn gốc sản phẩm, người dùng chỉ cần sử dụng các công cụ quét mã tương thích. Chức năng quản lý truy xuất nguồn gốc cho phép người dùng có thể tra cứu tất cả thông tin về nhà sản xuất, thành phần sản phẩm, hạn sử dụng, đơn vị phân phối... 
 5.  Thiết lập kế hoạch bảo trì: Từ việc quản lý dữ liệu của máy móc, phần mềm quản lý sản xuất sẽ tự động đưa ra các thông báo bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khi cần thiết để gia tăng hiệu suất hoạt động của nhà máy. 
 6.  Phân tích hiệu suất máy móc: giúp cải tiến quy trình hoạt động của nhà máy, những lỗi phát sinh hoặc những quy trình hoạt động không hiệu quả sẽ được phát hiện từ đó người dùng có thể đưa ra những phương án cải tiến phù hợp. 


Dự án xây dựng hệ thống MES cho nhà máy sản xuất link kiện điện tử


Các chương trình vận hành:

 1. Hệ thống Website input thông tin máy, thiết lập lịch sản xuất, các thông tin bảo dưỡng, điều kiện sản xuất từng máy...
 2. Hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu.
 3. Hệ thống chương trình PLC, IOT truyền tải dữ liệu thông tin sản xuất của máy.
 4. Website tra cứu, truy xuất thông tin, báo cáo dữ liệu sản xuất.
 5. Hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.


Tags: MES
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp