Hệ thống IOT thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị

Internet vạn vật, hay IoT, là một hệ thống được liên kết giữa các thiết bị máy tính, máy móc, đồ vật, động vật hoặc con người được cung cấp các mã nhận dạng duy nhất (UID) và khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu sự tương tác giữa người với người hoặc người với máy tính, đó là quá trình xây dựng hệ thống iot.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Quản lý các thiết bị, cảm biến.
  2. Xây dựng các thiết bị cảm biến phù hợp, đúng chuẩn công nghiệp.
  3. Thu thập cảm biến qua các kết nối có dây (Analog, Modbus, Ethernet RS485, RS232, I2C, SPI, …).
  4. Thu thập cảm biến qua các kết nối không dây (Wifi, Zigbee, Bluetooth, LoRa, RF, …).
  5. Phân tích dữ liệu thu thập được
  6. Đưa ra dữ liệu báo cáo, cảnh báo.

Hệ thống IOT điều khiển các thiết bị sản xuất


Các chương trình vận hành:

  1. Hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu
  2. Website quản lý, giám sát, thống kê, báo cáo
  3. Hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.Tags: IOT, Thiết bị, Dữ liệu, Điều khiển thiết bị
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp