Hệ thống truy xuất nguồn gốc linh kiện Trace-Ability

Traceability là hệ thống thu thập dữ liệu và tra cứu thông tin nguồn gốc linh kiện điện tử. Từ thông tin thu thập được có thể kiểm soát và điều tra được thông tin dữ liệu sản xuất đặc biệt là các linh kiện bị lỗi thì là sẽ biết được lỗi gì, số lượng lỗi ra sao, ở công đoạn nào.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Bao gồm trên 50 công đoạn sản xuất nằm tại 3 nhà máy khác nhau.
  2. Phân tích, lưu trữ dữ liệu từng công đoạn.
  3. Thu thập các dữ liệu log, các dữ liệu ảnh tại các công đoạn sản xuất.
  4. Truy xuất, tìm kiếm thông tin sản phẩm.
  5. Xuất báo cáo đồng thời 1 - 100.000 sản phẩm.


Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm Trace-Ability


Các chương trình vận hành:

  1. Các hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu các công đoạn, các nhà máy.
  2. Hệ thống đồng bộ dữ liệu.
  3. Hệ thống website thực hiện tìm kiếm, truy xuất, báo cáo thông tin dữ liệu sản phẩm.
  4. Hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.


Tags: Traceability, Truy xuất nguồn gốc, Thu thập dữ liệu, Thống kê dữ liệu
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp