Phần mềm kiểm soát sản phẩm lỗi trước khi xuất hàng

Các sản phẩm trước khi xuất hàng đã chạy qua hàng loạt các công đoạn khác nhau để tạo lên 1 sản phẩm hoàn thiện. Mỗi công đoạn sản phẩm sẽ được kiểm tra các thông số kỹ thuật để đảm bảo mọi thử đều đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra thị trường. Việc kiểm soát 1 lần cuối các sản phẩm là rất cần thiết để đảm bảo sản phẩm không có lỗi.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Kết nối hệ thống PLC qua giao thức RS-232 hoặc Ethernet.
  2. Nhận tín hiệu đọc mã Barcode sản phẩm.
  3. Kiểm tra dữ liệu sản phẩm bằng mã Barcode.
  4. Trả về kết quả: Nếu NG -> Gửi tín hiệu đến PLC đẩy sản phẩm ra không cho xuất hàng, OK -> Đi tiếp.


Phần mềm kiểm soát sản phẩm trước khi xuất hàng


Các chương trình vận hành:

  1. Hệ thống PLC.
  2. Hệ thống phần mềm kiểm tra sản phẩm.
  3. Hệ thống lưu trữ kết quả kiểm tra.


Tags: Phần mềm, Kiểm tra sản phẩm
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp